IBS Inventory

IBS Inventory er en fleksibel skybasert utstyrsdatabase for registrering av din bedrifts eiendeler, avtaler og lisenser.

Få full kontroll over din organisasjons verdier som datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett, lyd- og bildeutstyr, kunst, verktøy, kjøretøy, leverandøravtaler, husleieavtaler, programvarelisenser o.l.

 • Trygg lagring (Microsoft Azure)
 • Høy sikkerhet (SSL-kryptering)
 • Single sign-on (SSO)
 • Skalerbar programvare
 • Automatisk sikkerhetskopiering
 • Integrasjon mot Entra ID & Intune
 • Avanserte rapporteringsmuligheter
 • Gode import- og eksportmuligheter
 • Fleksibel og effektiv registrering
 • Automatisk lagring av historikk
 • Strekkodevennlig applikasjon
 • Funksjonell tilgangsstyring
 • Innebygde kontrollrutiner
 • Støtte for flere språk
 • Automatisk varsling
 • Dynamisk design
 • Ingen startavgift
 • Modulbasert

Standardløsning

I standardløsningen kan man registrere alle typer eiendeler, avtaler og lisenser basert på egne felter, maler og kategorier. Registrerte objekter kan knyttes opp mot virksomhet, kostnadssted, avdeling, bruker, bygg og rom.

Utlånsmodul

Gjennom utlånsmodulen kan man låne ut utstyr til elever eller ansatte på en effektiv måte. Modulen genererer utlånskvitteringer, lagrer utlånshistorikk og sender ut automatiske påminnelser og varsler.

Servicemodul

Ved hjelp av servicemodulen kan utstyr legges til service på en sømløs måte. Hva sendes til hvem, hva var årsak til service og hva ble gjort? Forventet tilbakeleveringsdato, samt komplett historikk.

Bilde, galleri og dokumentmodul

Bilder og dokumenter kan knyttes opp mot eiendel, avtale eller lisens. Bilder kan også sees i et eget innebygd galleri med gode filtreringsmuligheter.

Avtale og varslingsmodul

Avtaler, lisenser og kontrakter kan registreres med automatisk utregning av påløpte og gjenstående kostnader. Systemet kan sende ut automatiske påminnelser til ansvarshavende over avtaler, lisenser og kontrakter som nærmer seg fornyelse. Man kan også opprette andre type varsler med eller uten automatiske tidsintervaller. Forestående oppgaver legges også inn i en egen kalender.

Strekkodemodul

Løsningen er bygget opp på en strekkodevennlig måte. Systemet kan generere strekkodelister som kan brukes til skanning og hurtig innregistrering av utstyr. Vi kan levere alle typer strekkodelesere fra leverandører som Opticon, Zebra, Datalogic, Intermec og Honeywell!

Konsulent

Med over 30-års erfaring kan vi bistå våre kunder med igangkjøring, opplæring, behovsanalyse, datafangst, pilotprosjekt, prosjektledelse og videreutvikling.


Hvorfor registrere?

Unngå unødvendige dobbeltinnkjøpFull kontroll over hvem som har hvaHvor er bedriftens utstyr utplassertHvem som har ansvar for hvilke avtalerForhindre at avtalefrister overskridesSikre et godt oppgjør ved brann eller tyveriSørge for at utlånt utstyr leveres tilbakeUnngå personlige regneark og gule lapperGod historikk over selskapets eiendelerSpar tid og hente fram gode rapporterTilfredsstill revisjonens krav til oversikt Vi…

Hvorfor merke?

Gir god skallbeskyttelse og preventiv effektØker sjansen for at utstyr kommer til retteHver gjenstand får unik ID og strekkode Vi leverer også mye inventarmerking til utstyr som leases eller har en begrenset verdi. Merkene etterlater seg ingen permanent spor på gjenstanden, men kan spores gjennom sporingsdatabasen www.ifstolen.com eller vår døgnbetjente vaktsentral. Inventarmerkene koster noe mindre enn våre…


Ta kontakt

  Jeg vil vite mer om:

  Hvor fikk dere høre om oss?