Uforpliktende utkast og demo

Utkast

Våre merkeløsninger lages i en rekke formater og design for å gi et best mulig resultat på det utstyret du ønsker å sikkerhetsmerke. Vi kan derfor lage et uforpliktende utkast slik at det er lettere for deg og dine kollegaer å ta en riktig beslutning. Send oss en e-mail med firmalogo så vil du motta et forlag i løpet av koprt tid.

Demo

IBS InventarXL er en utstyrsdatabase med en rekke moduler. Vi vil derfor anbefale et kundemøte for å analysere dine behov og relatere det til basens muligheter. Er det vanskelig å få til et møte på grunn av geografisk avstand, kan vi foreta en online demonstrasjonsjon. Vi sender deg en link som gjør at du og dine kollegaer kan sitte i eget møterom og få en tilnærmet fullverdig presentasjon med lyd og bilde.